Op zoek naar antwoorden

Vragen zijn er om gesteld te worden, antwoorden zijn er om jezelf te verbeteren. Zo ontstaan inzichten en ontwikkel je ‘gevoel voor wat je doet’. Om je kennis uit te breiden én om je hersenen te trainen. Zodat jouw inwendige computer je lichaam gerichter kan aansturen in hetgeen je wenst te ontwikkelen en/of te verbeteren en/of te veranderen.

Ons brein is een zeer complex geheel en tegelijkertijd één grote magische computer. Wist je bijvoorbeeld al dat een groot gedeelte van jouw brein het onderscheid niet kent tussen iets met de volste aandacht visualiseren en het werkelijk uit voeren in de praktijk? Dit veroorzaakt dezelfde chemische reacties in je lichaam als wanneer je daadwerkelijk de ervaring in het echt beleeft. Dat inzicht biedt vele mogelijkheden tot (zelf)ontwikkeling. Wanneer je dit gericht leert inzetten, kun je veel gemakkelijker naar je toe halen wat je wenst te bereiken.

Wil jij het maximale halen uit wat jij je paard en jezelf kunt bieden op het gebied van de omgang en de training? Steek dan ook geregeld tijd in het trainen van je brein, zodat de praktijk als vanzelf mee ontwikkeld.


Steeds meer mensen zijn op zoek naar een manier van trainen en omgang die meer aansluit op het wezen paard en vriendelijk van aard is. Ik steun deze ontwikkeling al sinds 2004 met heel mijn hart en ziel. Nadat ik zelf mocht ervaren hoe helend training kan werken voor een paard, kon ik die ervaring gewoonweg niet voor mijzelf houden. Het werd mijn grootste wens en missie om mijn steentje te mogen bijdragen aan de verbeteringen in de paardenwereld. In het voordeel én ten behoeve van de paarden die ons altijd zo dienbaar zijn!

Het is om die reden dat ik al jaren video’s en artikelen maak over diverse onderwerpen omtrent de training en de omgang met paarden. Ik wil hiermee een ieder een hand toereiken die openstaat voor een andere benadering en een stap wilt zetten in een nieuwe richting. Deze pagina is het kenniscentrum van de website. Vanuit hier kun je op de diverse afbeeldingen doorklikken naar meer informatie over het betreffende onderwerp.

Een webinar is een prachtige manier om kennis te delen en tegelijkertijd interactie te hebben met de deelnemers. Alle webinars die ik tot nog toe heb gegeven zijn online terug te bekijken. Per webinar staat aangegeven welke onderwerpen er besproken worden.

Verder kun je toegang krijgen tot 3 gratis e-books die ik schreef. Een uitgebreide over de anatomie en biomechanica van je paard. Eentje die dieper ingaat op het ontwikkelen van de juiste mindset om effectief te kunnen samenwerken met je paard. Én een e-book inclusief video die een hele belangrijke houding en zit techniek aan je meegeeft.

Train your brain en leer zo veel mogelijk als je kunt op een manier die aansluit bij jouw mogelijkheden en persoonlijkheid!

webinars e booksIk heb alle artikelen en video’s die ik de afgelopen jaren voor jullie heb gecreëerd onderverdeeld in categorieën. Per (trainings)onderdeel vind je hieronder meer kennis, inspiratie en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. 

Werk aan de hand
Vrijwerken en relatietraining
Longeren
Rijden
Fysieke uitdagingen
Overige theorie
Mentale vaardigheden
Youtube kanaal