Diclaimer

De Atletische Rijkunst en Monique de Rijk zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de wijze waarop een individu de informatie op deze website, facebook en op Youtube vertaald naar de praktijk.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn/ haar paard en dient de stappen te nemen die daar aan bijdragen.

De Atletische Rijkunst adviseert altijd om op structurele basis je paard te laten volgen/ behandelen door een osteopaat én masseur om te monitoren hoe je paard zich van binnenuit ontwikkeld.

Bij mentale en/of fysieke issues is het altijd eerst de weg naar de dierenarts en een behandelaar om van daaruit vast te stellen of je paard voldoende ‘trainbaar’ is of niet.

De Atletische Rijkunst deelt vanuit een goede intentie kennis en inzichten om eigenaren bewust(er) en bekwamer te maken, maar kan hiermee niet monitoren hoe iemand zelf de informatie omzet naar de praktijk. Het ligt dan ook binnen een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid om hier gepaste begeleiding bij te nemen.