De lange rugspier

Het belang van correct ruggebruik is enorm. Eigenlijk valt of staat daar alles mee. Als een paard zijn rug verkeerd gebruikt, dan heeft dat direct gevolgen op de manier van bewegen én de wijze waarop het paard zijn ruiter draagt. Ik wil je daarom graag informeren over dit onderwerp, zodat je begrijpt wat ik precies bedoel. Ik zal dit opsplitsen in meerdere artikelen, zodat je stukje bij beetje meer inzicht en begrip ontwikkeld over dit onderwerp.

Om te beginnen wil ik nader ingaan op de lange rugspier. Veel mensen denken dat we daarmee alleen maar een spier bedoelen die over de rug van het paard loopt, maar niets is minder waar. Bekijk de afbeelding hieronder maar eens. Te zien is dat de lange rugspier vanaf de halswervels tot aan het heiligbeen loopt. Hij verbindt dus het hele paard met elkaar.

KS5

Belangrijk om te weten is dat de lange rugspier een bewegingsspier is en geen houdingsspier. Dat maakt dat hij anders van samenstelling is. Juist omdat het zo'n krachtige spier is. Wat hem ook doet verschillen van houdingspieren is dat de lange rugspier vooral reflexmatig werkt. Dat wil zeggen dat we het paard niet kunnen dwingen deze spier te ontspannen. Wat we wel kunnen doen is de omstandigheden creeren, waarin het paard zijn lange rugspier mentaal en fysiek kan en durft te ontspannen. Daarbij komt de natuurlijke scheefheid om de hoek kijken en alle gevolgen die dat met zich mee brengt. Daarover in het volgende artikel meer. Eerst wil ik je nog een video laten zien die ik heb gemaakt, die duidelijk laat zien wat het verschil is als een paard zijn lange rugspier wel of niet ontspant. Ik maak daarvoor o.a. gebruik van beeldmateriaal van Meisje. Je ziet een fragment van een stukje training toen ik haar net had en het verschil na 4 weken met haar gewerkt te hebben.